Cover all

Мобилни сгради, ферми за животни, навеси, хангари, закрити помещения... 0896 847 459

Изработване и финансиране на проекти по мярка 4.1 - инвестиции в земеделски стопанства и мярка 6.1 - стартова помощ за млади земеделски производители.
Ако желаете да изградите вашата кравеферма, овцеферма, свинеферма, склад или навес за зърно и слама със средства по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, нашите преместваеми сгради са най-доброто решение.
Имате възможност да кандидатствате за нашите преместваеми животновъдни ферми, само с разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено в съответствие със ЗУТ.
Нашите мобилни животновъдни сгради са проектирани за отглеждане на:
Говеда (крави)-всички видове, включително и за разплод;
Биволи (биволици)- всички видове, включително и за разплод;
Овце – всички видове, включително и за разплод;
Кози – всички видове, включително и за разплод;
Свине – всички видове, включително и за разплод;
Гаранционият срок на сградите е 15 години, а животът на покривната мембрана е 35 години , след това се подменя лесно. Носещата стоманена конструкция е осигурена срещу корозия за 50 години.
За изработка на стоманенените части на нашите сгради, ние използуваме най-здравата индустриална стомана тип S235, S275, S355 (DIN EN 10219; DIN EN 10220; DIN10029).
Сградите на Cover all, са произведени от висококвалифициран персонал използващ най-развитите заваръчи технологии и роботизирана заваряваща линия в съответствие със стандарта DIN 18800-7:2008-11 клас E.
Изследванията показват, че излагането на млекодайните животни на по-големи количества светлина увеличава производството на мляко. Естествено светлия интериор на фермите Coverall, Ви дава възможност да се възползвате от всяка една минута дневна светлина и по този начин постигате най-добрата производителност.
Нашите покривни мембрани значително намаляват температурните колебанията, като поддържат умерена вътрешна температура през цялата година, което спомага за намаляване на стреса при животните.
В нашите сгради кондензация почти не съществува в сравнение с неизолираните сгради от стомана. Покривната тъкан Powertec III не е топлопроводник и се влияе минимално от големи температурни разлики.
Дизайнът позволява лесно да удължите сградата ако в бъдеще се нуждаете от още пространство
Преместваемите ферми са допустим разход при закупуването им по Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители.
Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст под 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.
Продуктите подходящи за стартиране на дейността на младия фермер и животновъд се наричат Mobil Cover: